Угода про конфіденційність

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода про КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (далі – Угода) відноситься до осідку (сайту) «HandmadeLiuta», розташованому за адресою https://handmadeliuta.com/.

1.2. Осідок (сайт) «HandmadeLiuta» (далі – Осідок) є власністю фізичної особи (Лютого Івана Мироновича, адреса реєстрації:  м.Коломия, Україна)

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «HandmadeLiuta» (далі – Адміністрація осідку) і Користувачем даного Осідку.

1.4. Адміністрація осідку залишає за собою право в будь який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Використання Осідку Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цієї Угоди такі значення:

2.1.1 «HandmadeLiuta» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://handmadeliuta.com/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів (далі – Осідок).

2.1.2. «HandmadeLiuta» – осідок, що містить інформацію про Товари і / або Послуги та / або Інші цінності для користувача, Продавця і / або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару, та / або отримання послуги.

2.1.3. Адміністрація осідку – уповноважені співробітники на управління Осідком, що діють від імені фізичної особи – Лютий Іван Миронович.

2.1.4. Користувач осідку (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Осідку, за допомогою мережі Інтернет і використовує Осідок.

2.1.5. Зміст осідку (далі – зміст) – захищені результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ.

Бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Осідку та інші об’єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на осідку https://handmadeliuta.com/ .

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на Осідку, виробам або послугам, що надаються.

3.1.1. Осідок надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

  • перегляд контенту
  • доступ до засобів пошуку та навігації осідку
  • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів
  • виставлення оцінок контенту осідку
  • доступ до інформації про товар та / або послуги до інформації про придбання Товару на платній / безкоштовній основі;

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі діючі (функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Осідку, а також будь які їх подальші модифікації, які з’являютимуться в подальшому, додаткові послуги (сервіси).

3.2. Доступ до осідку надається на безкоштовній основі. Використання матеріалів дозволено тільки при наявності активного посилання на даний осідок.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Осідку Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Осідку регулюється нормами чинного законодавства: Законом України “Про Захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI та Конституцією України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація осідку має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Осідком, а також змінювати зміст даного Осідку. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Осідку.

4.1.2. Видаляти облікові записи користувачів.

4.1.3. Відмовляти в реєстрації без пояснення причини.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма наявними на Осідку послугами, а також купувати будь які Товари та / або Послуги, пропоновані на Осідком.

4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг осідку:

по електронній пошті: dp190668lim@gmail.com

через форму зворотнього зв’язку, розташовану за адресою: https://handmadeliuta.com/kontakty/

4.2.3. Користуватися Осідком виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених Конституцією України.

4.2.4. Копіювати та використовувати інформацію з Осідку дозволяється, при активному посиланні на осідок https://handmadeliuta.com/ .

4.2.5. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.

4.2.6. Використовувати інформацію осідку в комерційних цілях без спеціального дозволу.

4.2.7. Отримати доступ до використання Осідку після дотримання вимог про реєстрацію.

4.3. Користувач Осідку зобов’язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації осідку додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним Осідком.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Осідку.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення роботи Осідку.

4.3.4. Не поширювати з використанням Осідку будь яку конфіденційну інформацію про фізичних або юридичних осіб, яка охороняється Конституцією України.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації.

4.3.6. Не застосовувати Осідок для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації осідку.

4.3.7. Не використовувати сервіси з метою:

4.3.7.1. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі

4.3.7.2. ущемлення прав меншин

4.3.7.3. видавання себе за інших людей або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі співробітників даного осідку

4.3.7.4. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь якого Товару та / або послуг, розміщених на Осідку

4.3.7.5. некоректного порівняння Товару та / або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, які (не) користуються певними Товарами і / або послугами, або засудження таких осіб

4.3.7.6. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить неправдиві відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади

4.3.7.7. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України

4.3.8. забезпечити правдивість наданої інформації

4.3.9. забезпечувати збереження особистих даних від доступу третіх осіб

4.3.10. оновлювати Персональні дані, надані при реєстрації, в разі їх зміни

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Осідку.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Осідку.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Осідку для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Осідку.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій осідку, будь яким іншим системам або мережами, що належать до даного Осідку, а також до будь яких послуг, що пропонуються на даному Осідку.

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Осідку або в будь якій мережі, яка належить до Осідку.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь яку інформацію про будь якого іншого Користувача Осідку.

4.4.6. Використовувати Осідок та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Осідку або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ ОСІДКУ

5.1. Осідок і Вміст, що входить до складу Осідку, належить і управляється Адміністрацією осідку.

5.2. Зміст Осідку захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.3. Придбання Товару, пропонованого на Осідку, може зажадати створення облікового запису Користувача.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь якому іншому порушенні системи безпеки.

5.6. Адміністрація осідку має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис (акаунт) Користувача, якщо він не використовувався більше 36 календарних місяців підряд без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару та / або надання послуг, що надаються на Осідку.

5.8. Інформація, яка розміщується на Осідку не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація осідку має право в будь який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Осідком, і (або) їх цін.

5.10. Документ вказаний в пункті 5.11.1 цієї Угоди регулює у відповідній частині і поширює свою дію на використання Користувачем Осідку:

5.11.1. Політика конфіденційності Осідку.

5.12. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.11.1. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Осідку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією осідку не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація Осідку не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Осідку, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацької УГОДИ

7.1. Адміністрація осідку має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація осідку має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Осідку, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Осідком, а також у разі припинення дії Осідку або через технічні неполадки або проблеми.

7.3. Адміністрація Осідку не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Осідку в разі порушення Користувачем будь якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмової  пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством та Конституцією України.

8.4. Будь який позов щодо умов використання Осідку повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства про матеріали Осідку. При порушенні умов даного пункту будь який позов залишається судом без розгляду.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація осідку не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Осідку, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією осідку без обмежень.

Прокрутити вгору