Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку фізична особа (Лютий Іван Миронович, адреса реєстрації: м.Коломия. Україна) та / або його афілійовані особи, можуть отримати про користувача під час використання ними сайту https://handmadeliuta.com/

Використання сайту https://handmadeliuta.com/ означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної

інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє сайт https://handmadeliuta.com/

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» береться до уваги:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при залишенні відгуку, здійсненні покупки, реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом  https://handmadeliuta.com/ в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, з допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Дані, які надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів сайту, відповідно до діяльності даного ресурсу:

  • прізвище
  • ім’я
  • батькові
  • електронна пошта
  • номер телефону
  • посилання на персональний сайт або соцмережі
  • ip адреса реєстрації / відсилання кореспонденції

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до сайту https://handmadeliuta.com/  не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті https://handmadeliuta.com/. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак сайт https://handmadeliuta.com/ виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються в формах теперішнього ресурсу, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів сайту https://handmadeliuta.com/.

2.2. Персональну інформацію користувача можна використовувати в наступних цілях:

2.2.1 Ідентифікація в рамках угод і договорів з сайтом

2.2.2 Надання користувачеві персоналізованих послуг і сервісів, товарів та інших цінностей

2.2.3 Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача

2.2.4 Поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових товарів та послуг

2.2.5 Таргетування рекламних матеріалів

2.2.6 Проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних

2.2.7 Передача даних третім особам, з метою здійснення діяльності ресурсу (наприклад доставка товару кур’єром, транспортною компанією і інші послуги)

2.2.8 Висновки, виконання та припинення цивільно-правових договорів з фізичними, юридичними особами, індивідуальними підприємцями та іншими особами, у випадках, передбачених чинним законодавством та / або Статутом підприємства.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. Сайт https://handmadeliuta.com/ зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт https://handmadeliuta.com/ має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди використання у наданні таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного сайту

https://handmadeliuta.com/, або для надання товарів і / або надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена Конституцією України або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої Законом України процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав споживачів і законних інтересів сайту https://handmadeliuta.com/ або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду сайту https://handmadeliuta.com/.

3.4. При обробці персональних даних користувачів сайт https://handmadeliuta.com/ керується Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI

4. Зміна користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним способом:

Email: dp190668lim@gmail.com

Форма зворотного зв’язку: https://handmadeliuta.com/kontakty/

4.2. Користувач може в будь-який момент, відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним способом:

Email: dp190668lim@gmail.com

Форма зворотного зв’язку: https://handmadeliuta.com/kontakty/

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації

Користувачів Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. 

6.1. Сайт має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://handmadeliuta.com/kontakty/

6.2. До цієї Політики і відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв’язку із приміненям Політики конфіденційності, застосовується Закон України “Про захист персональних даних”.

7. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти в такий спосіб:

Email: dp190668lim@gmail.com

Форма зворотного зв’язку: https://handmadeliuta.com/kontakty/